bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Sprzeda sprztu ICT i mebli ? 2-gi konkurs ofert

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

W zwizku ze sprzeda sprztu ICT i mebli bdcych wasnoci Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i spóek zalenych niniejszym ogasza si 2-gi konkurs ofert. II. Komputery

Zdjcie Monitor Belinea Komputer Fujitsu Monitor Belinea Komputer Fujitsu
Nazwa Z1 Z2 Z3
Marka/Model Fujitsu Esprimo P2560 Fujitsu Esprimo P2560 Fujitsu Esprimo P5730
Nr ewid PFRR111 PFRR112 PFRR087
RAM [GB] 3 GB 3 GB 2 GB
CPU C2D E5500 3000 MHz C2D E5500 3000 MHz C2D E5200 2500 MHz
VGA zinteg. intel GMA 4500 zinteg. intel GMA 4500 zinteg. intel GMA 4500
HDD 500 GB SATA 500 GB SATA 250GB SATA
CD/DVD DVD-RW DVD-RW DVD-RW
LAN 1000 1000 1000
Monitor Belinea Belinea LG Flatron W2271TC
Ekran 17" 1280x1024 17" 1280x1024 22" 1650x1050
OS Win 10 Pro Win 10 Pro Win XP Pro
Licencja OEM OEM OEM
Office -brak- -brak- -brak-
Licencja Office - - -
Zcza 6xUSB; audio; VGA; LAN; PS/2; COM 6xUSB; audio; VGA; LAN; PS/2; COM 6xUSB; audio; VGA; LAN; PS/2; COM, LPT
cena 150 z 150 z 150 z
UWAGI

III. Pozostae urzdzenia

Lp Nazwa rodka Ilo Cena jedn. Warto zdjcie
1. ASUS Transformer T300TG (NVIDIA Tegra3, Quad-Core, 1GB RAM) 1 szt. 200z 200z ASUS Transformer
2. Centrala telefoniczna Alcatel 4200D (uszkodzony zasilacz) 1 szt. 30z 30z Centrala Alcatel
3. Alcatel Easy 25 szt. 5z 125z easy
4. Alacatel Premium 2 szt. 10z 20z Premium
5. Alcatel Advanced 1 szt. 20z 20z Advanced
6. Przystawka GSM Nokia DTX-1 (NOKIA 22) 1 szt. 50z 50z przystawka Nokia
7. Bindownica elektryczna (wyrobiona zaciskarka grzbietów) 1 szt. 30z 30z bindownica
8. Drukarka HP LJ1320 2 szt. 30z 60z Drukarka HP LJ 1320
9. Ksero Toshiba 1 szt. 30z 30z Ksero Toshiba
10. Drukarka kolorowa OKI C5400 1 szt. 30z 30z Drukarka OK C5400
11. Drukarka wielofunkcyjna Canon MF 5940 1 szt. 150z 150z Drukarka Canon MF5940dn
RAZEM: 745z

IV.Meble

Lp Nazwa rodka Ilo Cena jedn. Warto zdjcie
1. Krzeso ISO 4 szt. 10z 40z krzeso ISO
2. Krzeso obrotowe zielone 1 szt. 30z 30z fotel zielony
3. Tablice korkowe 5 szt. 10z 50z tablica korkowa
4. Tablica niebieska 1 szt. 10z 10z tablica niebieska
5. Mikrofalówka Whirlpool 1 szt. 50z 50z Mikrofalówka Whirlpool
RAZEM: 180z

UWAGI:

  1. Wszystkie podane ceny s cenami BRUTTO.
  2. Wszystkie komputery/laptopy s sprawne i maj zainstalowany system operacyjny chyba, e w uwagach zaznaczono inaczej.
  3. Preferowany jest zakup caoci sprztu wymienionego w pkt. II za kwot 350z (warto cakowita 450z).
  4. Preferowany jest zakup caoci sprztu wymienionego w pkt. III za kwot 600z (warto cakowita 745z).
  5. Preferowany jest zakup caoci sprztu wymienionego w pkt. IV za kwot 130z (warto cakowita 180z).
  6. Dodatkowych informacji (np. szczegóowe zdjcia) na temat w/w wyposaenia udziela Daniel Borona, tel. 85 7408680, email: borona@pfrr.pl
  7. Sprzt mona obejrze po uprzednim ustaleniu terminu.
  8. PFRR zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu ofert bez podania przyczyn.

Oferty, w zamknitych kopertach, zawierajce proponowan cen za poszczególne pozycje oraz dane oferenta (imi i nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP w przypadku firmy, telefon kontaktowy) naley dostarczy do Sekretariatu PFRR w Biaymstoku, przy ul. Starobojarskiej 15, do 23 sierpnia 2018r. (czwartek) do godz. 10:00.

Oferty mona równie przesa e-mailem na adres: borona@pfrr.pl (naley si jednak liczy z faktem, i proponowana cena bdzie widoczna).

Zarzd PFRR

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 20.08.2018 12:02
Publikacja ostatniej zmiany: 20.08.2018 12:02
Dokument oglądany razy: 405
Nie podlega Ustawie