bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.08.2018 15:09, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie informacji o wynikach zapytania konkursowego.

Drugie zapytanie ofertowe na stoisko oraz transport i nocleg osb

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

W zwizku z realizacj projektu ,,Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spoywczych na midzynarodowych targach SIAL Paris 2018” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziaanie 1.4.1 Promocja przedsibiorczoci oraz podniesienie atrakcyjnoci inwestycyjnej województwa, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego dziaajc zgodnie z zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogasza postpowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup:

  1. usugi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawowego i wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego;
  2. noclegu osób;
  3. transportu osób.

Wicej informacji

Zapraszamy do skadania ofert. Termin upywa 29 sierpnia 2018 roku (roda) o godz. 10.00

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 21.08.2018 15:09
Publikacja ostatniej zmiany: 21.08.2018 15:09
Dokument oglądany razy: 344
Nie podlega Ustawie