bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Drugie zapytanie ofertowe na stoisko oraz transport i nocleg osb

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

W zwizku z realizacj projektu ,,Dobre, bo z Podlasia. Promocja województwa i lokalnych firm spoywczych na midzynarodowych targach SIAL Paris 2018” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziaanie 1.4.1 Promocja przedsibiorczoci oraz podniesienie atrakcyjnoci inwestycyjnej województwa, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego dziaajc zgodnie z zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogasza postpowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup:

  1. usugi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawowego i wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego;
  2. noclegu osób;
  3. transportu osób.

Wicej informacji

Zapraszamy do skadania ofert. Termin upywa 29 sierpnia 2018 roku (roda) o godz. 10.00

W dniu 29 sierpnia br. nastpio rozstrzygnicie zapyta ofertowych.

  • W zakresie Zapytania ofertowego na zakup usugi wykonania projektu zabudowy stoiska wystawowego i wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego w zwizku z udziaem w targach SIAL Paris 2018 (Francja) dokonano wyboru oferty firmy PERFEKT Anna Rudzka.
  • W zakresie Zapytania ofertowego na zakup noclegu osób w zwizku z udziaem w targach SIAL Paris 2018 (Francja) dokonano wyboru oferty firmy UpHotel Sp. z o.o.
  • W zakresie Zapytania ofertowego na zakup transportu osób w zwizku z udziaem w targach SIAL Paris 2018 (Francja) dokonano wyboru oferty firmy Biacomex S.A.
Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 21.08.2018 15:09
Publikacja ostatniej zmiany: 04.09.2018 08:35
Dokument oglądany razy: 394
Nie podlega Ustawie