bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze oferty na wdroenie kampanii wizerunkowej

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zawiadomienie o wyborze oferty w toku postpowania przetargowego (przetarg nieograniczony) na wdroenie kampanii wizerunkowej w ramach midzynarodowego projektu „Women — Midzynarodowa Strategia przeciwko odpywowi dobrze wyksztaconych kobiet z regionów peryferyjnych” nr umowy 4CE506P1

Dziaajc na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zawiadamia, e:

 

 

1. W toku postpowania przetargowego wpyny 2 oferty zoone przez:

 • Agencj Reklamow DSK Sp. z o.o., ul. Bielawska 6/39, 02-511 Warszawa, z wynikiem 100 pkt (na podstawie kryterium najniszej ceny brutto)
 • Fabryk e-biznesu Sp. z o.o., ul. Sowackiego 24/17, 35-060 Rzeszów, reprezentujc:
  • MG Plaza s.c., ul. Kwiatkowskiego 79A, 35-311 Rzeszów,
  • Lemonade Studio Marcin Wójtowicz, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów,
  • Fabryk e-bizneu Sp. z o.o., ul. Sowackiego 24/17, 35-060 Rzeszów
   z wynikiem 96 pkt(na podstawie kryterium najniszej ceny brutto).

2. Na podstawie kryterium ceny za najkorzystniejsz uznano ofert wykonawcy:

Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o., ul. Bielawska 6/39, 02-511 Warszawa.

Przedstawiona oferta:

 • a) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
 • b) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,
 • c) zostaa uznana za najkorzystniejsz w oparciu o kryterium ceny – najnisza cena brutto.

Oferta otrzymaa cznie 100 pkt.

Zawiadomienie o wyborze oferty (144kB)

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 13.05.2014 14:07
Publikacja ostatniej zmiany: 13.07.2017 14:07
Dokument oglądany razy: 393
Podlega Ustawie