bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zamwienie na wdroenie kampanii wizerunkowej w ramach midzynarodowego projektu

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedmiotem zamówienia jest wdroenie kampanii wizerunkowej w ramach midzynarodowego projektu „Women — Midzynarodowa Strategia przeciwko odpywowi dobrze wyksztaconych kobiet z regionów peryferyjnych”, zgodnie z programem kampanii zawartym w Szczegóowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Kampania obejmuje m.in.:

  • kampani radiow (spoty radiowe)
  • kampani outdoorow (reklama na billboardach)
  • kampani internetow (opracowanie, kreacj i produkcj profili na portalu Facebook, a take kanaów na portalu Youtube)
  • kampani odsonow w Internecie (banery, mailing)
  • materiay drukowane: kartki pocztowe, plakaty, torby

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKADANIA OFERT

 

Ofert naley zoy w siedzibie Zamawiajcego w Biaymstoku przy ulicy Spódzielczej 8, III pitro do dnia 19.03.2014 r., do godziny 15:00.

UWAGA:

Dziaajc zgodnie z art. 38 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dokonano modyfikacji tre Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporzdzonej w postpowaniu na wdroenie kampanii wizerunkowej w ramach midzynarodowego projektu „Women – Midzynarodowa Strategia przeciwko odpywowi dobrze wyksztaconych kobiet z regionów peryferyjnych”.

Zakres modyfikacji:

Zmieniaj si zaczniki nr 1 i 6 do SIWZ, zacznik nr 3 do SOPZ. Zmienione dokumenty w zaczeniu.

Termin na przyjmowanie ofert zosta wyduony do dnia 19.03.2014r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Zamawiajcego w Biaymstoku przy ulicy Spódzielczej 8 w dniu

19.03.2014 r., o godzinie 15:30.

 

Szczegóowe informacje w zaczonej dokumentacji przetargowej:

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 06.03.2014 14:11
Publikacja ostatniej zmiany: 13.07.2017 14:11
Dokument oglądany razy: 396
Podlega Ustawie