bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg na sprzeda prawa uytkowania wieczystego dziaki przy ul. Fabrycznej 2A w Biaymstoku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania si z Regulaminem oraz do wzicia udziau w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzeda prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej pooonej w centrum Biaegostoku przy ul. Fabrycznej 2A o powierzchni 5615 m², oznaczonej numerem ewidencyjnym 179/9, dla której Sd Rejonowy IX Wydzia Ksig Wieczystych w Biaymstoku prowadzi ksig wieczyst nr BI1B/00060240/0.

 

Regulamin przetargu wraz z zacznikami oraz dodatkowymi informacjami znajduj si pod adresem:

http://www.fabryczna.pfrr.pl

Cena wywoawcza przedmiotu przetargu wynosi 4.455.000,- z (sownie: cztery miliony czterysta pidziesit pi tysicy zotych). Do ceny moe zosta doliczony podatek VAT, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa podatkowego.

Skadajcy ofert musi wpaci wadium w wysokoci: 50.000,- z (sownie: pidziesit tysicy zotych) do dnia 14 lutego 2013r. (czwartek).

Na oferty oczekujemy do 15 lutego 2013r. (pitek), do godz. 12:00.

We wszelkich sprawach zwizanych z przetargiem prosz o kontakt na adresy podane w Regulaminie.

Przetarg nie zosta rozstrzygnity.

Zarzd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 02.01.2013 14:23
Publikacja ostatniej zmiany: 13.07.2017 14:23
Dokument oglądany razy: 362
Nie podlega Ustawie