bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg na sprzeda prawa uytkowania wieczystego dziaki przy ul. Fabrycznej 2A w Biaymstoku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania si z Regulaminem oraz do wzicia udziau w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzeda prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej pooonej w centrum Biaegostoku przy ul. Fabrycznej 2A o powierzchni 5615 m², oznaczonej numerem ewidencyjnym 179/9, dla której Sd Rejonowy IX Wydzia Ksig Wieczystych w Biaymstoku prowadzi ksig wieczyst nr BI1B/00060240/0.

Regulamin przetargu wraz z zacznikami oraz dodatkowymi informacjami znajduj si pod adresem http://www.fabryczna.pfrr.pl

Cena wywoawcza przedmiotu przetargu wynosi 4.950.000,- z (sownie: cztery miliony dziewiset pidziesit tysicy zotych). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa podatkowego.

Skadajcy ofert musi wpaci wadium w wysokoci: 250.000,- z (sownie: dwiecie pidziesit tysicy zotych) do dnia 12 kwietnia 2012r. (czwartek).

Na oferty oczekujemy do dnia 13 kwietnia 2012r. (pitek), do godz. 12:00.

We wszelkich sprawach zwizanych z przetargiem prosz o kontakt na adresy podane w Regulaminie.

2012-04-13: Przetarg nie zosta rozstrzygnity.

Zarzd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 24.02.2012 14:43
Publikacja ostatniej zmiany: 13.07.2017 14:43
Dokument oglądany razy: 390
Nie podlega Ustawie