bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg na sprzeda prawa uytkowania wieczystego dziaki przy ul. Fabrycznej 2A w Biaymstoku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania si z Regulaminem oraz do wzicia udziau w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzeda prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej pooonej w centrum Biaegostoku przy ul. Fabrycznej 2A o powierzchni 5615 m², oznaczonej numerem ewidencyjnym 179/9, dla której Sd Rejonowy IX Wydzia Ksig Wieczystych w Biaymstoku prowadzi ksig wieczyst nr BI1B/00060240/0.

Regulamin przetargu wraz z zacznikami oraz dodatkowymi informacjami znajduj si pod adresem http://www.fabryczna.pfrr.pl

Cena wywoawcza przedmiotu przetargu wynosi 5.615.000,- z (sownie: pi milionów szeset pitnacie tysicy zotych). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa podatkowego.

Skadajcy ofert musi wpaci wadium w wysokoci: 300.000,- z (sownie: trzysta tysicy zotych).

Na oferty oczekujemy do dnia 6 maja 2011r. (pitek), do godz. 12:00.

We wszelkich sprawach zwizanych z przetargiem prosz o kontakt na adresy podane w Regulaminie.

Przetarg nie zosta rozstrzygnity.

Zarzd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 11.03.2011 09:36
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 09:36
Dokument oglądany razy: 290
Nie podlega Ustawie