bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zapytanie ofertowe o wycen przeprowadzenia analizy usug

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego kieruje zapytanie ofertowe do firm prywatnych oraz instytucji prowadzcych dziaalno gospodarcz o wycen:

 

 

 

 

PRZEPROWADZENIA ANALIZY USUG WSPIERAJCYCH DZIAALNO INNOWACYJN PRZEDSIBIORSTW W CZTERECH WOJEWÓDZTWACH POLSKI PÓNOCNO WSCHODNIEJ
(Podlaskie, Lubelskie, Warmisko-Mazurskie, Mazowieckie).

 

 

 

 

 

 

 

Analiza powinna dotyczy nastpujcych sektorów wsparcia innowacyjnoci:

 • usugi ochrony praw wasnoci intelektualnej;
 • dostpno i finansowanie rodkami unijnymi (w tym rodkami ogólnoeuropejskim jak 7 Program Ramowy, Europe INNOVA itp.);
 • dostpno i finansowanie rodkami komercyjnymi (kredyty, poyczki, seed capital, Venture capital, Anioowie Biznesu itp.);
 • profesjonalne doradztwo z zakresu transferu technologii, rozwoju technologii itp.;
 • profesjonalne doradztwo z zakresu wdraania rozwiza innowacyjnych;
 • pozostae instrumenty wsparcia innowacyjnoci.

 

 

Proces przeprowadzenia analizy:

 • wykonawca zapewni plan przeprowadzenia analizy, który zostanie zaakceptowany przez Podlask Fundacj Rozwoju Regionalnego;
 • wykonawca przedstawi wyniki analizy w postaci szczegóowego raportu w formie papierowej oraz elektronicznej, która umoliwi na jego podstawie zbudowanie bazy informacji on-line;
 • wykonawca przeprowadzi analiz w terminie do 30.04.2011;
 • wyniki analizy zostan przedstawione do 06.05.2011.
 • PFRR wybierze wykonawc zlecenia do 21.03.2011
 • Termin nadsyania ofert: 18.03.2011 godz. 14.00

 

Kontakt:

 

Tomasz Stypukowski
Specjalista ds. projektów

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Biaystok
Tel: 85 740 86 73, 85 740 86 83
Fax: 85 740 86 85

e-mail: stypulkowski@pfrr.pl
www: www.pfrr.pl

PFRR informuje, e w odpowiedzi na umieszczone zapytanie ofertowe wpyno 8 ofert. 6 ofert zaklasyfikowao si do oceny merytorycznej po spenieniu kryterium finansowego (próg finansowy wynosi 23547,44 PLN brutto).

Informacje o wyborze oferty zostay rozesane do indywidualnej wiadomoci poszczególnych oferentów. W przypadku pyta lub wtpliwoci prosimy o kontakt pod nr tel. 85 740 86 73.

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 11.03.2011 09:38
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 09:38
Dokument oglądany razy: 340
Nie podlega Ustawie