bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Sprzeda nieruchomoci w Siemiatyczach

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Burmistrz Miasta Siemiatycze sprzedaj nieruchomo zabudowan budynkiem uytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, pooon przy ulicy Paacowej 19 w Siemiatyczach, oznaczon dziak nr 1154/14 o powierzchni cakowitej 743 m2, stanowic wspówasno PFRR z Miastem Siemiatycze.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego sprzedaje swój udzia (1/2) w w/w nieruchomoci w przetargu ustnym nieograniczonym, który odbdzie si w dniu 29 kwietnia 2010 r. o godzinie 1230 w siedzibie Urzdu Miasta Siemiatycze przy ulicy Paacowej 2, w sali konferencyjnej:

  • cena wywoawcza - 575.000,00 z + 22 % podatek VAT,
  • wysoko wadium - 57.500,00 z + 22 % podatek VAT

Burmistrz Miasta Siemiatycze sprzedaje swój udzia (1/2) w w/w nieruchomoci w przetargu ustnym nieograniczonym, który odbdzie si w dniu 29 kwietnia 2010 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzdu Miasta Siemiatycze przy ulicy Paacowej 2, w sali konferencyjnej:

  • cena wywoawcza - 575.000,00 z + 22 % podatek VAT,
  • wysoko wadium - 57.500,00 z + 22 % podatek VAT

UWAGA - Cena uzyskana w przetargu Burmistrza Miasta Siemiatycze zostanie obniona o 50% z tytuu wpisu nieruchomoci do rejestru zabytków.

W/w nieruchomo uregulowana jest w Ksidze Wieczystej Nr 65909, brak planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji.

Przedstawiana nieruchomo obciona jest umowami, zawartymi przez Podlask Fundacj Rozwoju Regionalnego w Biaymstoku, na wynajem lokali uytkowych w budynku z terminami wypowiedzenia nie przekraczajcymi 3 miesicy.


 

 

 

Informacja o przetargu PFRR

 

O wysokoci postpienia zdecyduj uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym, e postpienie nie moe wynosi mniej ni 1% ceny wywoawczej z zaokrgleniem w gór do penych dziesitek zotych.

Ustalone wadium w pienidzu w wysokoci 10 % ceny wywoawczej naley wnie do dnia 26 kwietnia 2010 r. przelewem na konto PFRR w SBR Bank nr 22 8769 0002 0390 3199 2000 0010, (za dat wpacenia wadium uwaa si wpyw wymaganej kwoty na rachunek PFRR). Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie wliczone w poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia si przez uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedajcego. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegóowych informacji udziela si w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Biaymstoku, ul. Starobojarska 15, na stronie internetowej http://siemiatycze.pfrr.pl/ oraz telefonicznie pod nr 504 125 201.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo odwoania ogoszonego przetargu.

W dniu 29 kwietnia 2010 r. o godzinie 1230 odby si przetarg ustny nieograniczony.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego sprzedaa swój udzia (1/2) w w/w nieruchomoci za kwot 580.700,00 z + 22 % podatek VAT.

Zarzd PFRR

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 19.02.2010 10:03
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 10:03
Dokument oglądany razy: 320
Nie podlega Ustawie