bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Sprzeda wyposaenia biurowego - konkurs ofert

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

W zwizku ze sprzeda wyposaenia biurowego bdcych wasnoci Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i spóek zalenych niniejszym ogasza si konkurs ofert.

Wykaz sprzedawanego wyposaenia:

 

 

Lp

Nazwa rodka

Ilo

Cena jedn.

Warto

1.

Biurko podwójne kompletne
(2 biurka, 2 dostawki, 1 naronik)
wymiar zestawu 320x235cm

1 kpl.

500z

500z

2.

Biurko narone prawe
160x100/70 cm

1 szt.

150z

150z

   

RAZEM:

650z

 

UWAGI:

 

  1. Wszystkie podane ceny s cenami BRUTTO.
  2. Preferowany jest zakup wszystkich mebli za kwot 600z (warto cakowita 650z).
  3. Dodatkowych informacji na temat w/w wyposaenia udziela Daniel Borona, tel. 085 7408680, email: borona@pfrr.pl
  4. Sprzt biurowy mona obejrze po uprzednim ustaleniu terminu.
  5. PFRR zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu ofert bez podania przyczyn.

Oferty zawierajce proponowan cen za poszczególne pozycje oraz dane oferenta (imi i nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP w przypadku firmy, telefon kontaktowy) naley dostarczy do Sekretariatu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Biaymstoku przy ul. Starobojarskiej 15 do dnia 26 marca 2010r. (pitek) do godz. 10:00.

W dniu 26 marca 2010r. o godz. 10:00 nastpio rozstrzygnicie konkursu ofert. Zoono jedn ofert. Sprzedane zostay:

  1. Poz. 2 - za kwot 152z.

Zarzd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 19.03.2010 10:04
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 10:04
Dokument oglądany razy: 295
Nie podlega Ustawie