bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Sprzeda budynku przy ul. Marczukowskiej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 

Podlaski Fundusz Kapitaowy Sp. z o.o. ogasza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda budynku uytkowego o powierzchni 1046m2 wraz z prawem wieczystego uytkowania dziaki o powierzchni 1176 m2 pooonej w Biaymstoku przy ulicy Marczukowskiej 6A.

Cena wywoawcza – 999.000 + 22% podatek VAT.

W/w nieruchomo uregulowana jest w Ksidze Wieczystej KW 70.768. Budynek pooony jest w pobliu przyszej lokalizacji centrum handlowego. Lokale uytkowe znajdujce si w przedmiotowej nieruchomoci s wynajte na podstawie umów z 3-miesicznym terminem wypowiedzenia.

Przetarg odbdzie si w dniu 5 czerwca 2008r. o godzinie 10.00 w siedzibie Podlaskiego Funduszu Kapitaowego Sp. z o.o. w Biaymstoku przy ul. Starobojarskiej 15.

 

Ustalone wadium w pienidzu w wysokoci 5% ceny wywoawczej (49.950 z) naley wnie do dnia 30 maja 2008r. przelewem na konto PFK w SBR Bank nr 36 8769 0002 0390 4343 2000 0020. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie wliczone w poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia si przez uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedajcego. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegóowych informacji udziela si w siedzibie Podlaskiego Funduszu Kapitaowego Sp. z o.o. w Biaymstoku, ul. Starobojarska 15, na stronie internetowej http://marczukowska.pfrr.pl oraz telefonicznie pod nr 692 398 797.

Podlaski Fundusz Kapitaowy Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo odwoania ogoszonego przetargu.

W wymaganym terminie nie wpyna adna oferta wobec czego przetarg zosta nierozstrzygnity.

Zarzd Podlaskiego Funduszu Kapitaowego Sp. z o.o.

 


 

Plany budynku

Wszystkie plany budynku spakowane ZIP-em (1.5MB)

 


Rzut parteru cz.1


Rzut parteru cz.2


Rzut I pitra cz.1


Rzut I pitra cz.2


Rzut II pitra cz.1


Rzut antresoli

Zdjcia budynku:

Wszystkie zdjcia budynku spakowane ZIP-em (4.2MB)

 


Widok z satelity


Przybliony rozmiar dziaki budowlanej


Widok od ul. Marczukowskiej


Widok od placu


Klatka schodowa


Drzwi na klatce schodowej


Pomieszczenie na II pitrze


Pomieszczenie na II pitrze


azienki I pitro

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 12.05.2008 10:47
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 10:47
Dokument oglądany razy: 398
Nie podlega Ustawie