bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Sprzeda wyposaania biurowego - konkurs ofert

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

W zwizku ze sprzeda mebli biurowych bdcych wasnoci Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego niniejszym ogasza si konkurs ofert.

 

Wykaz sprzedawanego wyposaenia:

 

 

 

Lp.

Nazwa

Ilo

Cena jednost.

Warto

Zdjcia

Uwagi

1

Szafka zamykana

2

50,00 z

100,00 z

 

2

Szafka z aluzj

1

350,00 z

350,00 z

 

3

Dostawka

1

40,00 z

40,00 z

 

4

Fotel

2

25,00 z

50,00 z

 

5

Stó okrgy

1

40,00 z

40,00 z

 

6

Kontener

1

30,00 z

30,00 z

 

7

Szafka otwarta

1

25,00 z

25,00 z

 
     

RAZEM:

635,00 z

   

UWAGI:

 

  1. Wszystkie podane ceny s cenami BRUTTO.
  2. Dodatkowych informacji na temat w/w mebli udziela Pan Daniel Borona, tel. 085 7408680, email: borona@pfrr.bialystok.pl.
  3. Meble mona oglda w siedzibie PFRR w Biaymstoku przy ul. Starobojarskiej 15 po uprzednim ustaleniu terminu.
  4. PFRR zastrzega sobie prawo do odwoania konkursu ofert bez podania przyczyn.

Oferty zawierajce proponowan cen oraz dane oferenta naley dostarczy do Sekretariatu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Biaymstoku przy ul. Starobojarskiej 15 do dnia 21 listopada 2006r. do godz. 10:00.

Informacja o roztrzygniciu konkursu ofert zostanie podana w dniu 21 listopada 2006r. po godz. 15:00.

W dniu 21 listopada 2006r. o godz. 10:00 nastpio rozstrzygnicie konkursu ofert. Zoono trzy oferty. Sprzedane zostay:

  1. Meble wymienione w poz. 1, poz. 2 i poz. 7 za kwot 497,00z brutto.
  2. Meble wymienione w poz. 4 i poz. 5 za kwot 90,00z brutto.
  3. Meble wymienione w poz. 6 za kwot 30,00z brutto.

Zarzd Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 14.11.2006 11:10
Publikacja ostatniej zmiany: 14.07.2017 11:10
Dokument oglądany razy: 294
Nie podlega Ustawie