bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Przedmiot działalności Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Celem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest dziaalno w zakresie:

 • a) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsibiorczoci, w szczególnoci inspirowania tworzenia i wspierania maych i rednich przedsibiorstw.
 • b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajcych bez pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy.
 • c) wspomagania rozwoju wspólnot i spoecznoci lokalnych.
 • d) dziaania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspópracy midzy spoeczestwami.
 • e) upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 • f) upowszechniania i ochrony wolnoci i praw czowieka oraz swobód obywatelskich, a take dziaa wspomagajcych rozwój demokracji.
 • g) nauki, edukacji, owiaty i wychowania.
 • h) ekologii.
 • i) pomocy ofiarom katastrof, klsk ywioowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
 • j) promocji i organizacji wolontariatu.
 • k) wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego organizacji pozarzdowych w wyej wymienionej dziaalnoci.Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 17.07.2017
Podpisał: Daniel Borona
Dokument z dnia: 17.07.2017
Dokument oglądany razy: 1 395