bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.07.2017, zobacz aktualnÄ… wersjÄ™ tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja informacji

Rejestry prowadzone przez Podlask± Fundację Rozwoju Regionalnego

W ramach obsługi programów pomocowych Unii Europejskiej Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) dysponuje baz± danych złożonych wniosków o udzielenie dotacji oraz umów dotacji. Ponadto na stronie internetowej Fundacji zamieszczony jest wykaz przyznanych dotacji.

W ramach projektu Enterprise Europe network prowadzona jest baza danych udzielonych usług.

W zakresie obsługi programów pożyczkowych prowadzone s± bazy danych dotycz±ce udzielonego wsparcia finansowego.

Informacje dotycz±ce przyznanych dotacji s± ogólnodostępne na stronie internetowej PFRR lub PARP (www.parp.gov.pl). Pozostałe informacje s± udzielane na wniosek.Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 17.07.2017
Podpisał: Daniel Borona
Dokument z dnia: 17.07.2017
Dokument oglÄ…dany razy: 1 440