bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przedmiot działalności Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Celem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest działalność w zakresie:

 • a) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności inspirowania tworzenia i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
 • b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • c) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 • d) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • e) upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 • f) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działać wspomagających rozwój demokracji.
 • g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • h) ekologii.
 • i) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
 • j) promocji i organizacji wolontariatu.
 • k) wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego organizacji pozarządowych w wyżej wymienionej działalności.Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 16.07.2020
Podpisał: Daniel Borona
Dokument z dnia: 17.07.2017
Dokument oglądany razy: 2 229