bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Skład Rady Fundatorów Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (poprzednio Fundacja Rozwoju Województwa Białostockiego) została utworzona we wrześniu 1994 roku przez następujących fundatorów instytucjonalnych:

  • Wojewoda Białostocki
  • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
  • Związek Zawodowy NSZZ “Solidarność”, Region Białystok
  • Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych

Obecny skład Rady Fundatorów

 

Antoni Poźniak Rada OPZZ Województwa Podlaskiego
Witold Karczewski Izba Przemysłowo-Handlowa

Artur Kosicki

Sejmik Województwa Podlaskiego
Józef Mozolewski Związek Zawodowy NSZZ Solidarność
Mariusz Januć Fundacja Gospodarcza w Gdyni
Bohdan Józef Paszkowski Podlaski Urząd Wojewódzki
Tadeusz Truskolaski Urząd Miejski w Białymstoku

Skład Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:

Prezes Zarządu Wiceprezesi Zarządu
Marek Dźwigaj

Wiesław Kamieński
Kamil Pendowski
Przemysław SarosiekOpublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 24.05.2021
Podpisał: Daniel Borona
Dokument z dnia: 22.12.2020
Dokument oglądany razy: 3 739