bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 28.06.2018 z powodu:
Dane nieaktualne

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

10.07.2010

Poniej zamieszczone zostao "Sprawozdanie finansowe za 2009 rok Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego". Skada si ono z nastpujcych czci:

1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PDF (1,5MB)

5 stron

2.

Bilans

PDF (0,3MB)

1 strona

3.

Rachunek zysków i strat

PDF (0,25MB)

1 strona

4.

Dodatkowe informacje i objanienia PDF (2,5MB)

9 stron

   

RAZEM:

16 stron

Zamieszczamy równie poniej "Sprawozdanie z dziaalnoci fundacji za rok 2009"

1.

Sprawozdanie z dziaalnoci fundacji za rok 2009

(3,0MB)

10 stron

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 10.07.2010

Dokument oglądany razy: 439
« inne aktualności