bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 28.06.2018 z powodu:
Dane nieaktualne

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

21.06.2011

Poniej zamieszczone zostao "Sprawozdanie finansowe za 2010 rok Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego". Skada si ono z nastpujcych czci:

1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(1,6MB)

5 stron

2.

Bilans

(0,4MB)

1 strona

3.

Rachunek zysków i strat

(0,35MB)

1 strona

4.

Dodatkowe informacje i objanienia (2,6MB)

9 stron

   

RAZEM:

16 stron

Zamieszczamy równie poniej "Sprawozdanie z dziaalnoci fundacji za rok 2010"

 

1. Sprawozdanie z dziaalnoci fundacji za rok 2010 (2,9MB)

8 stron

 

   
Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 21.06.2011

Dokument oglądany razy: 442
« inne aktualności