bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.06.2018, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Literwka

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

27.06.2018

Poniej zamieszczone zostao „Sprawozdanie finansowe za 2017 rok Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego„. Skada si ono z nastpujcych czci:

1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(2MB)

6 stron

2.

Bilans

(0,3MB)

1 strona

3.

Rachunek zysków i strat

(0,3MB)

1 strona

4.

Dodatkowe informacje i objanienia (3MB)

11 stron

Zamieszczamy równie poniej „Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci fundacji za rok 2016”

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne (4MB)

11 stron

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 27.06.2018

Dokument oglądany razy: 372
« inne aktualności