bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 28.06.2018 z powodu:
Dane nieaktualne

Sprawozdanie finansowe za 2007 rok Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

08.07.2008

Poniej zamieszczone zostao "Sprawozdanie finansowe za 2007 rok Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego". Skada si ono z nastpujcych czci:

1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

(1,2MB)

5 stron

2.

Bilans

(0,2MB)

1 strona

3.

Rachunek zysków i strat

(0,2MB)

1 strona

4.

Dodatkowe informacje i objanienia (2,1MB)

10 stron

   

RAZEM:

17 stron

Zamieszczamy równie poniej " Sprawozdanie z dziaalnoci fundacji za rok 2007"

 

1. Sprawozdanie z dziaalnoci fundacji za rok 2007 (3,6MB)

15 stron

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 08.07.2008

Dokument oglądany razy: 583
« inne aktualności