bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 28.06.2018 z powodu:
Dane nieaktualne

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

08.07.2009

Poniej zamieszczone zostao "Sprawozdanie finansowe za 2008 rok Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego". Skada si ono z nastpujcych czci:

1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PDF (1,3MB)

6 stron

2.

Bilans

PDF (0,2MB)

1 strona

3.

Rachunek zysków i strat

PDF (0,2MB)

1 strona

4.

Dodatkowe informacje i objanienia PDF (2,3MB)

10 stron

   

RAZEM:

18 stron

Zamieszczamy równie poniej "Sprawozdanie z dziaalnoci fundacji za rok 2008"

1. Sprawozdanie z dziaalnoci fundacji za rok 2008 PDF (3,0MB)

12 stron

Opublikował: Daniel Borona
Publikacja dnia: 08.07.2009

Dokument oglądany razy: 498
« inne aktualności